Sunday, 20 April 2008

Gregorian Chant at Ängelholm

This one is a surprise as Ängelholm does not have a parish priest of its own. Mass is said by a priest who comes from Helsingborg. But this is a well attended and well performed traditional liturgy with the Ordinary sung by the congregation.

Jag var överraskad att gudstänsten i Ängelholm var så mycket vacker. Prästen kommer från Helsingborg varje vecka. Kyrkan är väll fylld och Latina liturgien sjunges vackert.

Kl.14.00 varje söndag, Ängelholm, Rönnekyrkan, Skolgatan 33

No comments: